Work in MIYAGI

Work
in
MIYAGI

Bạn muốn sinh sống・làm việc・học tập tại Nhật Bản.
Nơi đây sẽ là cầu nối giữa các du
học sinh đang theo học tại tỉnh Miyagi mang
“ước mơ” và các công ty hướng
tới toàn cầu hóa và phát triển hơn nữa.

Tổ chức
sự kiện và hỗ trợ
một cửa
(hỗ trợ one-stop)

Các buổi giới thiệu công ty chung・các chuyến thăm quan
・các buổi giao lưu.Ngoài việc “tạo ra địa điểm gặp gỡ”
thì chuyên điều phối viên sẽ hỗ trợ one-stop từ việc tuyển dụng đến việc làm,
đồng thời tổ chức tổng cộng 27 cuộc hội thảo hỗ trợ.

Hướng đến
tương lai của
tỉnh Miyagi cùng sinh sống,
cùng hỗ trợ lẫn nhau

Bạn có muốn thực hiện một bước tiến lớn với ”Work in MIYAGI”
hướng tới sự toàn cầu hóa của tỉnh Miyagi và hiện thức hóa một
xã hội đa văn hóa trong vòng 3 hoặc 5 năm nữa không?

ENTRYĐăng kí tham gia
SCROLL

NEWS

Work in MIYAGIとは

Work in MIYAGI là gì?

READ MORE

WHAT’S WORK IN MIYAGI

EVENT

Videos

Video gửi thông điệp từ những nhân viên đi trước・công ty tiếp nhận

ENTRY

Trước hết,xin hãy đăng kí