Work in MIYAGI

What’s
Work in MIYAGIKhái quát về dự án

Xin chào tất cả mọi người.
Chào mừng đến với trang chủ WORK IN MIYAGI!

Tại tỉnh Miyagi, để hỗ trợ du học sinh tìm việc làm tại các công ty trong tỉnh, chúng tôi đang thực hiện một dự án hỗ trợ kết hợp nguồn nhân lực nước ngoài,nhằm tạo ra một nơi giao lưu mang tới sự hấp dẫn của cả du học sinh và các công ty trong tỉnh.

Nhiều du học sinh học tập tại trong tỉnh sẽ tìm được việc làm và tạo ra được nhiều thành tựu tại nhiều công ty trong tỉnh ,chúng tôi sẽ phát triển những lĩnh vực kinh doanh khác nhau như tổ chức các cuộc hội thảo và các cơ hội phù hợp để dẫn đến sự phát triển của các ngành công nghiệp trong tỉnh, đồng thời nâng cao các hoạt động kinh doanh và sự tăng trưởng của công ty.

WORK IN MIYAGI là một trang chủ được thành lập như một dòng link liên kết của doanh nghiệp này. Đây là trang one-stop (cơ chế một cửa cung cấp tất cả các thông tin liên quan),nơi bạn có thể đăng kí tham gia các buổi giới thiệu công ty chung,các chuyến tham quan công ty・ tham gia các buổi giao lưu,đăng tải các video hội thảo và đăng kí với các ngân hàng nhân lực,ngân hàng doanh nghiệp.Hãy truy cập nhiều lần và tận dụng nó thật tốt.

Ngoài ra, WORK TO YOU một quầy dịch vụ tư vấn của công ty đã được thành lập,tại trong trụ sở chính của Công ty cổ phần Toyo Work là đơn vị ủy quyền của dự án này.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ sự cần thiết đối với các công ty,từ việc xem xét sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài đến tuyển dụng・đào tạo・định hình. Hãy tận dụng cái này.

Các bạn du học sinh,các công ty trong tỉnh,hãy cùng nhau tận dụng hiệu quả của dự án này ,và cùng tạo nên một tỉnh Miyagi lành mạnh.

WHAT’S WORK IN MIYAGI

ENTRY

Trước hết,xin hãy đăng kí