Work in MIYAGI

MENUCLOSE

WORK IN MIYAGI PARTY交流会 “Work in MIYAGI Party”

WORK IN MIYAGI PARTYBuổi giao lưu Work in MIYAGI

WORK IN MIYAGI PARTYWork in MIYAGI交流会

WORK IN MIYAGI PARTYNetworking Party Work in MIYAGI

2021.05.18

★☆Work in MIYAGI 企業と留学生の交流会 開催!☆★

★☆Tổ chức các buổi gặp gỡ tại giữa du học sinh và các công ty của work in MIYAGI!☆★

Work in MIYAGI sẽ tổ chức "Work in MIYAGI,nơi du học sinh và các công ty có thể giao lưu với nhau!

Không phải là một bầu không khí cứng nhắc của "hoạt động tìm kiếm việc làm!" hay "hoạt động tuyển dụng!"

mà mục đích chính là tạo ra một "nơi gặp gỡ" bao gồm giao lưu quốc tế, giao tiếp và trao đổi ý kiến.

Hãy tham gia cùng với chúng tôi.

Sau buổi giao lưu, các công ty sẽ có thời gian "trao đổi ý kiến và giao lưu với công ty" tại cùng địa điểm.

Ngoài ra, có cả ban thư kí và điều phối viên tư vấn ở tại đó

Vì vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kì câu hỏi nào.


         ★☆ Lịch tổ chức Party Work in MIYAGI ☆★

Buổi giao lưu lần 1 【 Summer Party 🍉】 25.8.2021 14:00〜16:00

Buổi giao lưu lần 2 【 Christmas Party 🎄】17.12.2021 14:00〜16:00


Tham gia của du học sinh : 20 du học sinh đầu tiên trong cả 2 ngày
Tham gia của du học sinh : Sẽ tiếp nhận 20 du học sinh đăng đầu tiên cho cả 2 ngày
(Không phải là du học sinh của tỉnh Miyagi cũng có thể đăng kí tham gia.Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)
※Để phòng chống nhiễm Virus Corona thì số lượng người tham gia có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Vào ngày diễn ra buổi giao lưu ,địa điểm sẽ được tổ chức sau khi thực hiện các biện pháp thông gió,khử trùng,phòng chống truyền nhiễm qua đường hô hấp .

      

Chúng tôi đang chờ đơn đăng kí của bạn từ “đơn đăng kí” bên dưới .

Sau khi đăng xong, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin chi tiết về buổi sự kiện.

Nếu có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc nào ,vui lòng liên hệ với ban thư kí. ( Liên hệ:Được đăng ở cuối trang chủ )