Work in MIYAGI

MENUCLOSE

SEMINARSHội thảo

Có tất cả 27 bài giảng về tuyển dụng
và tìm việc làm sẽ được đăng
tải cùng một lúc !

開催スケジュール

Lịch trình tổ chức

活动时间表

Event Schedule

Ngày 27 tháng 4
Đặc điểm của các công ty Nhật bản ・Yêu cầu nguồn nhân lực nước ngoài
Ngày 17 tháng 5
Quá trình hoạt động tìm việc làm tại Nhật bản・luyện thi ( form điền thông tin (entry sheet)/Cách viết đơn xin việc )
Ngày 21 tháng 5
Biện pháp thực hành・phỏng vấn・cách ứng xử
Ngày 7 tháng 6
Dành cho sinh viên đại học*Giao tiếp tiếng nhật khi tìm việc làm
Ngày 11 tháng 6
Dành cho học sinh senmon *Giao tiếp tiếng nhật khi tìm việc làm
Ngày 13 tháng 7
Hình thành kinh nghiệm tại công ty Nhật bản
Ngày 27 tháng 8
Các nhân viên nước ngoài(người đi trước,người có thâm niên) đang hoạt động tại các công ty trong tỉnh
Ngày 10 tháng 11
(Dành cho những người có dự định nhập công ty vào tháng 4 năm 2022) Thủ tục xin tư cách lưu trú
Ngày 24 tháng 1
Văn hóa kinh doanh và tiếng nhật sau khi vào công ty
Ngày 16 tháng 2
(Dành cho những người sẽ hoạt động tìm việc vào năm 2022) Đặc điểm của các công ty Nhật bản ・Yêu cầu nguồn nhân lực nước ngoài
Ngày 15 tháng 3
Hình thành kinh nghiệm tại công ty Nhật bản

開催スケジュール

Lịch trình tổ chức

活动时间表

Event Schedule

Ngày 2 tháng 7
Những nguồn nhân lực nào có thể được tuyển dụng ở công ty?Về chế độ của tư cách lưu trú・Thủ tục khi tuyển dụng・Quá trình
Ngày 7 tháng 9
Lưu ý khi giao tiếp với du học sinh・nhân viên người nước ngoài
Ngày 11 tháng 17
Lịch trình・những điểm cần lưu ý khi làm thủ tục xin tư cách lưu trú
Ngày 28 tháng 1
Buổi nói chuyện với công ty tuyển dụng người nước ngoài
Ngày 17 tháng 3
( Dành cho các công ty đang cân nhắc tuyển dụng vào năm 2022)
Những bí quyết cơ bản và những chuẩn bị cần thiết để sử dụng khi dùng nguồn nhân lực nước ngoài

開催スケジュール

Lịch trình tổ chức

活动时间表

Event Schedule

Tháng 5
Khóa luyện thi JLPT N3
Tháng 6
Khóa luyện thi JLPT N2
Tháng 7
Khóa luyện thi JLPT N1
Tháng 8
Khóa luyện thi JLPT N3
Tháng 9
Khóa luyện thi JLPT N2
Tháng 10
Khóa luyện thi JLPT N1
Tháng 11
Khóa luyện thi JLPT N1
Tháng 1
Khóa luyện thi JLPT N3
Tháng 2
Khóa luyện thi JLPT N2
Tháng 3
Khóa luyện thi JLPT N1

エントリーした時にメールで届いたパスワードで、
すべての動画が見る事ができます。ARCHIVE VIDEO

Bạn có thể xem tất cả các video với mật khẩu bạn nhận được khi ấn đăng kí.ARCHIVE VIDEO

使用报名参加时从邮件收到的密码,可以观看全部视频。ARCHIVE VIDEO

Upon Entry and registration, you will receive a password via email with access to all of our content and videos!ARCHIVE VIDEO

セミナーを視聴したあとに、アンケートに協力をお願いします。

Sau khi xem hội vui lòng điền vào bảng thăm dò ý kiến

观看讲座视频后,请大家填写调查问卷。

After watching the seminar, please fill out the questionnaire.