Work in MIYAGI

MENUCLOSE

SEMINARS研讨会

关于就职・录用的27个讲座一同放送!

開催スケジュール

Lịch trình tổ chức

活动时间表

Event Schedule

4月27日
日本公司特点・寻求的外国籍人才
5月17日
日本的求职流程・考试准备(如何写ES/简历)
5月21日
实际演练・面试对策练习・礼仪
6月7日
面向大学生*求职中的日语交流
6月11日
面向专门学校学生*求职中的日语交流
7月13日
日本公司职业发展
8月27日
活跃在宫城县内公司的外国前辈职员
11月10日
(面向令和4年的入职者)申请变更在留资格的程序
1月24日
入职后的商务礼仪与日语
2月16日
(面向令和4年的求职者)日本公司的特点和寻求的外国人才
3月15日
日本公司职业发展

開催スケジュール

Lịch trình tổ chức

活动时间表

Event Schedule

7月2日
公司能录用什么样的人才? 关于在留资格制度·招聘时的手续·流程
9月7日
与留学生和外国员工交流沟通的关键
11月17日
申请在留资格的办理日程表、注意事项・要点
1月28日
录用外国人才的企业座谈会
3月17日
(面向令和4年考虑招聘外国人才的企业)正确录用外国人才的基本知识・必要的准备

開催スケジュール

Lịch trình tổ chức

活动时间表

Event Schedule

5月
日语能力考试N3备考讲座
6月
日语能力考试N2备考讲座
7月
日语能力考试N1备考讲座
8月
日语能力考试N3备考讲座
9月
日语能力考试N2备考讲座
10月
日语能力考试N1备考讲座
11月
日语能力考试N1备考讲座
1月
日语能力考试N3备考讲座
2月
日语能力考试N2备考讲座
3月
日语能力考试N1备考讲座

エントリーした時にメールで届いたパスワードで、
すべての動画が見る事ができます。ARCHIVE VIDEO

Bạn có thể xem tất cả các video với mật khẩu bạn nhận được khi ấn đăng kí.ARCHIVE VIDEO

使用报名参加时从邮件收到的密码,可以观看全部视频。ARCHIVE VIDEO

Upon Entry and registration, you will receive a password via email with access to all of our content and videos!ARCHIVE VIDEO

セミナーを視聴したあとに、アンケートに協力をお願いします。

Sau khi xem hội vui lòng điền vào bảng thăm dò ý kiến

观看讲座视频后,请大家填写调查问卷。

After watching the seminar, please fill out the questionnaire.