Work in MIYAGI

VideosVideo gửi thông điệp

Dành cho các công ty

Chúng tôi sẽ cung cấp kinh nghiệm,lời khuyên và nhiệt huyết cho các công ty đang cân nhắc sự tiếp nhận từ các công ty hình mẫu đang hoạt động,phát triển bằng cách tuyển dụng nhân viên toàn cầu !

Mật khẩu được gửi qua email khi bạn ấn đăng kí là mật khẩu để xem tất cả các video .

  • 株式会社ブロスアップ
    代表取締役社長 原田 佳和 様

ENTRY

Trước hết,xin hãy đăng kí